A
A
A

Dotácie

Obec Sklené v roku 2019 získala dotáciu z Ministerstva financií SR na rekonštrukciu miestneho rozhlasu, projekt bol realizovaný začiatkom roka 2020 odkedy je celá dedina pokrytá bezdrôtovým rozhlasom.

Obec Sklené v roku 2019 získala dotáciu od Úradu vláday SR na dovybavenie detského ihriska.

Na obrázku je vidno aj prvky exteriérového fitnes nakúpené z dotácie Žilinského samosprávneho kraja.
v najbližšej dobe po zlepšení situácie s COVID 19 budú umiestnené na detskom ihrisku nasledovnéObec Sklené v roku 2019 získala dotáciu od Žilinského samosprávneho kraja na nákup parkových lavičiek na obecný cintorín.