A
A
A

Register obyvateľstva

Na vybavenie, alebo zrušenie trvalého alebo prechodného pobytu je potrebné predložiť:

 

  • občiansky preukaz navrhovateľ/navrhovateľov – majiteľa/všetkých spolumajiteľov bytu alebo rodinného domu prihlasenie_pobyt.pdf
  • vyplniť tlačivo „Návrh na zrušenie trvalého/prechodného pobytu“ a podpísať na OÚ alebo dať na ňom overiť podpis trvaly_pobyt_zrusenie.pdf
  • aktuálny list vlastníctva s kolkom 3,- €
  • v niektorých prípadoch právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho – vlastníckeho práva, o majetkovom vysporiadaní manželov po rozvode, rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby, skončenie platnosti nájomnej zmluvy.

 

Bez poplatku, vybavené do 30. dní