A
A
A

Poslanecké obvody

Uznesenie č. 17/2023

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :

Určuje poslanecké obvody nasledovne:

 

1.

Katarína Hammerová

od č. d. :1 po č. 71 a č.d 389, 393, 417, 475, 476, 484, 488

2.

Jaroslav Pagáč

od č. d.: 72 po  č. 149 a č. 391, 392, 473, 474, 477

3.

Erika Lahutová

od č. d. :151 po č. 210 a č. d. 390, 395, 430, 432, 478, 489, 502

4.

Lukáš Moncman

od č. d. :211 po č. 291 a č. d. 426, 429, 431, 501, 503

5.

Richard Veselka

od č. d. :292 po č. 387 a č. d. 500