Cenník služieb poskytovaných obcou

1. Vyhotovenie fotokópií textu Poplatok
- formát A4 jednostranne 0,10€
- formát A4 obojstranne 0,20€
- formát A3 jednostranne 0,20€
- formát A3 obojstranne 0,40€
2. Oznam v miestnom rozhlase   Poplatok
bežný oznam v obecnom rozhlase 2€
3. Poplatok za prenájom obecného majetku       Poplatok
a/  priestory veľkej sály v obecnom dome  
        do 8 hod. bez vykurovania/ s vykurovaním 50€ / 70€ *
        8 - 24 hod. bez vykurovania 75€
        8 - 12 hod. s vykurovaním 80€ *
        12 - 24 hod. s vykurovaním 100€ *
b/   priestory malej sály v obecnom dome  
        do 3 hod. bez vykurovania / s vykurovaním 15€ / 25€
        3 - 6 hod. bez vykurovania / s vykurovaním 25€ / 35€
        6 - 12 hod. bez vykurovania / s vykurovaním 35€ / 45€
       12 - 24 hod. bez vykurovania / s vykurovaním
50€ / 70€
e/     poplatok za požičanie riadu a príslušenstva / poškodenie
10€ / cena riadu
c/   priestory miestností na obecnom úrade  
        do 3 hodín bez vykurovania / s vykurovaním 15€ / 25€
        3 - 6 hod. bez vykurovania / s vykurovaním 25€ / 35€
d/   poplatok za obecnú knižnicu- ročný poplatok  
        deti do 15 rokov 0,40€
        dospelí 0,70€

* vykurovanie si zabezpečuje nájomca vrátane paliva

Od poplatku sú oslobodené dobrovoľné a spoločenské organizácie v obci na schôdzovú činnosť, zasadnutia členov obecných organizácií.

            Poplatok
f/ za traktor
 
        motohodina 36€
        mulčovanie 55€
        prestoj za každú začatú hodinu 4€
        za drobné poškodenie traktora vinou objednávateľa cena pošk.súčiastky
g/ kosenie/ hrabanie
 
        kosenie 10€
        hrabanie   5€
h/ za dom smútku na vykonanie poslednej rozlúčky 15€
4. Zapožičanie 3€
        miešačka malá zapožičanie na deň/ max 7dní 7€ / 30€
        miešačka veľká zapožičanie na deň/ max 7dní 10€ / 40€
        drobné elektrické náradie na deň 5€
        drobné mechanické náradie na deň 4€

 

Tieto poplatky sú schválené vo VZN obce Sklené číslo 2/2023 zo dňa 3.2.2023.