Voľby do Národnej rady SR 2023

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

 

skl-obecnyurad@gaya.sk

 

 

Adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:

 

skl-obecnyurad@gaya.sk

 

V zmysle zákona 180/2014 z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

obec Sklené utvára 1. volebný okrsok a

určuje volebnú miestnosť: Sobášna miestnosť na Obecnom úrade Sklené

 

 

Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky“

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 30. septembra 2023

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

zverejnené 9.6.2023Viac tu: https://www.sklene.eu/samosprava/volby-do-narodnej-rady-sr-2023/