REFERENDUM 21.1.2023 - voliči s nariadenou karanténou alebo izoláciou COVID-19

Žiadame oprávnených voličov, ktorí majú ku dňu vykonania referenda nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 ako aj oprávnení voliči, ktorí v deň konania referenda žijú s takouto osobou v spoločnej domácnosti, že môžu od  16.1. 2023 do  20.1.2023 najneskôr do 12.hodiny výlučne telefonicky v úradných hodinách okresného úradu požiadať o špeciálny spôsob hlasovania.