Zápis detí do Materskej školy Sklené

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY SKLENÉ

                             

Riaditeľka Materskej školy v Sklenom, oznamuje zákonným zástupcom, že zápis detído materskej školy na školský rok 2023/2024 bude prebiehať v dňoch

od 22. mája 2023 do 31. mája 2023.

Žiadosti sú k dispozícii na www.sklene.eualebo v budove MŠ. Žiadosti môžete priniesť osobne, po telefonickom dohovore so zamestnancami materskej školy (t.č.: 043/49 55  287, 0917 577 321 ), zasielať aj poštou na Materská škola v Sklenom, Sklené 389, 038 47 Sklené, ale i elektronicky na mailovú adresu mssklene@post.sk

Tešíme sa na Vás v nasledujúcom školskom roku.