OTVORENIE Základnej školy v Hornej Štubni 4.9.2023

Riaditeľstvo Základnej školy v Hornej Štubni oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie nového školského roka 2023/2024 sa uskutoční 4. septembra 2023 o 8:00 hod. v telocvični základnej školy.  Žiaci si so sebou prinesú prezuvky.   V tento deň nebude v prevádzke školská jedáleň a ani školský klub detí. Prevádzka školskej jedálne a školského klubu bude od 5. septembra 2023.