Poďakovanie starostky obce

Vážení spoluobčania!

Dňa 16. augusta 2021 postihla obec Sklené prírodná katastrofa v jej novodobých dejinách. Časť našej obce v okolí „VILY“ bola zasiahnutá veternou smršťou a obyvatelia tejto časti boli odstavení od elektrickej energie. Najhoršie dopadla naša štyristo ročná lipa, pýcha obce, ktorá nevydržala silný nápor vetra, zlomila sa a padla na múr oplotenia cintorína, ktorý poškodila. Silným náporom vetra bola poškodená aj časť strechy kostola.

Ďakujem všetkým, ktorí pomohli odstrániť popadané stromy pri hlavnej ceste. Svojim aktívnym zapojením sa do boja s prírodným živlom dokázali, že obec Sklené sa o svoju budúcnosť nemusí obávať. Ďakujem členom DHZ-O Sklené p. M. Rajčanovi, M. Frnovi a T. Frnovi, p. J. Cingelovi a V. Cvengrošovi. Chcem sa poďakovať aj členom politickej strany ĽSNS za poskytnutie bezplatnej pomoci a aj aktívnu osobnú účasť pri odstránení poškodenej lipy po zverejnení prírodnej katastrofy.

 

Erika Lahutová

starostka obce