Poďakovanie Starostky obce Sklené

Vážení spoluobčania!

 

Starostka obce Sklené ďakuje všetkým občanom, ktorí sa  zúčastnili hasenia rodinného domu v Sklenom. Veľká vďaka patrí rodine p. Milana Franeka  a jeho manželke Kataríne. Osobitne chce poďakovať p. Milanovi Franekovi, ktorý ohrozil vlastný život na záchranu ľudského života, aj keď sa mu to nepodarilo patrí mu „Veľká vďaka!“

Poďakovanie patrí  aj zasahujúcim profesionálnym  hasičom HZ z Turčianskych Teplíc, DHZ-O z Hornej Štubne a našim dobrovoľným hasičom DHZ-O obce Sklené.

 

Článok na požiar na Sklenom