Stanovisko starostu #3

Stanovisko starostu #3

Dobrý deň vážení spoluobčania

Rád by som sa s vami dnes podelil o dve novinky, ktoré sú aktuálne a vo svojom obsahu predsa odlišné.

1. Dňa 26.3.2024 som obdržal dobrú správu ohľadom optického internetu od predstaviteľov firmy Kinet s.r.o. Dobrá správa je, že od pondelka začnú telefonicky kontaktovať budúcich zákazníkov firmy Kinet. Volať budú tým spoluobčanom, ktorí sa prihlásili do kontaktného formulára na stránke kinet.sk .

Firma sľúbila spojazdnenie ešte koncom minulého roku a teda celé to trvalo dlhšie ako by som si aj ja osobne predstavoval, ale od apríla 2024 sa aj obec Sklené zaradí do skupiny obci s pripojením na internet s parametrami 21. storočia.

Viac informácii nájdete na stránke www.kinet.sk

 

2. Dňa 26.3.2024 predpoludním som absolvoval stretnutie okolo nestárnucej „telenovely“ zastávka pri bytovkách.

Stretnutie inicioval mne neznámy sťažovateľ a na stretnutí som bol oboznámený s výhradami ,ktorými opísal svoj podnet na Okresnom úrade odbor dopravy. Stretnutia sa zúčastnili okrem mňa:

- Zástupcovia z odboru dopravy Okresného úradu Martin,

- Zástupca Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja- závod Turiec

- Zástupca Okresného dopravného inšpektorátu- polícia Martin

Prvý dojem zástupcov ktorí prišli na miestne zisťovanie vrátane pána policajta bol, že to bolo v podnete opísane, ako keby tu stávali permanentne autobusy a je tu neustály problém s prejazdnosťou. Všetci prítomní sa mimo iného zhodli, že:

- Zastávka je na mieste, na ktorom je v poriadku a nezasahuje do cestnej komunikácie a je teda bezpečná, tak pre osoby čakajúce na autobus, ako aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky.

- Zastávka je umiestnená na pozemku obce.

- Keď sa bude robiť podlaha vnútri zastávky, bude potrebné ohlásiť stavebné úpravy dotknutým orgánom.

- Umiestnenie zastávky na druhej strane ako bolo spomenuté v podnete, je neprípustné, kvôli bezpečnosti cestnej premávky a to najmä pre blízkosť križovatiek a následnému zníženiu rozhľadu.

Zo stretnutia je aj zápisnica ktorú všetci zúčastnení na znak súhlasu podpísali.

Stĺp, ktorý je na druhej strane, tam umiestnila spoločnosť Integrovaná doprava Žilinského kraja bez súhlasného stanoviska všetkých orgánov a preto budú vyzvaní na odstránenie a dodržiavanie riadneho postupu.

Ak to neurobia, urobí to obec.

Na záver by som veľmi rád dodal, že som nesmierne rád za dnešné stretnutie, kde všetci zúčastnený odborníci z okresu potvrdili rozhodnutie umiestniť spomenutú autobusovú zástavku na mieste kde je ako správne a dali tak symbolickú bodku za celou „kauzou“.

Ďakujem za porozumenie a v prípade akýchkoľvek otázok ma prosím kontaktujte osobne, telefonicky (0905520749), alebo na obecnom úrade (Komentáre nikto z vedenia obce nekomentuje a zvlášť tie, ktoré nesúvisia s témou). Keď treba som zastihnuteľný a keď náhodou nedvíham, volám naspäť hneď ako môžem