Zber Biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a jedlých olejov a tukov

Dnes boli v obci rozmiestnené zberné nádoby od spoločnosti EKORECYKLING na zber Biologicky Rozložiteľného Kuchynského Odpadu (BRKO) a na zber použitých jedlých Olejov a Tukov.
Žiadame občanov, aby do týchto nádob vhadzovali len odpad, ktorý do týchto nádob patrí. Nádoby sú označené nálepkami, čo do nich a patrí a čo nie.