Starostov infokanál

Z dôvodu lepšej informovanosti občanov o dianí v obci, bude starosta uverejňovať súhrn týždňa na svojej podstránke, ktorá je prístupná z úvodnej stránky Skleného. Nájdete ju ako "Vedenie obce".

(Vyznačené aj na priloženom obrázku resp. v menu - SAMOSPRÁVA -> Vedenie obce ) Do budúcna sa budeme snažiť ju premenovať na "Starostov infokanál".