Meranie zrakovej ostrosti

OPTIKA  ANPEK Banská Bystrica dňa 12.4.2024 (v piatok) od 8:00 hod.  do 8:45 hod. v sobášnej miestnosti na obecnom úrade ponúka možnosť kompletného vyhotovenia dioptrických okuliarov, prípadne výmeny dioptrických skiel do vlastných rámov, spolu s  bezplatným meraním zrakovej ostrosti. Ak nosíte okuliare ,prineste si ich pre porovnanie so sebou.