A
A
A

VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
25.10.2023
Zásady hospodárenia s majetkom obce Sklené
Detail dokumentu
Dátum 25.10.2023
Názov Zásady hospodárenia s majetkom obce Sklené
28.9.2023
Zásady odmeňovania poslancov v obci Sklené
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2023
Názov Zásady odmeňovania poslancov v obci Sklené
28.9.2023
VZN 2 2023 O službách poskytovaných obcou a poplatku za tieto služby
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2023
Názov VZN 2 2023 O službách poskytovaných obcou a poplatku za tieto služby
28.9.2023
VZN 3 2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2023
Názov VZN 3 2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
28.9.2023
VZN 1_2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školských v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sklené
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2023
Názov VZN 1_2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školských v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sklené
28.9.2023
VZN č3_2022 - čas na predaj tovaru a služieb
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2023
Názov VZN č3_2022 - čas na predaj tovaru a služieb
28.9.2023
Príloha č. 1 Komunitný plán SS Obce Sklené
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2023
Názov Príloha č. 1 Komunitný plán SS Obce Sklené
28.9.2023
PHSR Sklené 2021-2027
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2023
Názov PHSR Sklené 2021-2027
28.9.2023
VZN č. úhrada príspevku za MŠ a ŠKD..pdf (123,8 kB) Dodatok č. 1 2021-converted
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2023
Názov VZN č. úhrada príspevku za MŠ a ŠKD..pdf (123,8 kB) Dodatok č. 1 2021-converted
28.9.2023
VZN 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školských v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sklené
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2023
Názov VZN 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školských v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sklené
28.9.2023
Dodatok č. 2 2019
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2023
Názov Dodatok č. 2 2019
28.9.2023
Dodatok č12019 k VZN č12_2012
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2023
Názov Dodatok č12019 k VZN č12_2012
28.9.2023
VZN o zápise predprimárneho, primárneho vzdelávania a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Sklené
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2023
Názov VZN o zápise predprimárneho, primárneho vzdelávania a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Sklené
28.9.2023
VZN o sposobe nahradneho zasobovania vodou a nahradneho odvadzania odpadovych vod a o zneskodnovani zump
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2023
Názov VZN o sposobe nahradneho zasobovania vodou a nahradneho odvadzania odpadovych vod a o zneskodnovani zump
28.9.2023
Dodatok č. 1 2013 k VZN 12.2012 zo dna 14.12.2012
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2023
Názov Dodatok č. 1 2013 k VZN 12.2012 zo dna 14.12.2012
28.9.2023
Dodatok č.2.2013 k VZN 13 2012 zo dna 14.12.2012
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2023
Názov Dodatok č.2.2013 k VZN 13 2012 zo dna 14.12.2012
28.9.2023
VZN UDRŽIAVANÍ ČISTOTY A PORIADKU NA ÚZEMÍ OBCE SKLENÉ
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2023
Názov VZN UDRŽIAVANÍ ČISTOTY A PORIADKU NA ÚZEMÍ OBCE SKLENÉ
28.9.2023
VZN O službách poskytovaných obcou a poplatku za tieto služby
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2023
Názov VZN O službách poskytovaných obcou a poplatku za tieto služby
28.9.2023
VZN O NIEKTORÝCH PODMIENKACH DRŽANIA PSOV V OBCI SKLENÉ
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2023
Názov VZN O NIEKTORÝCH PODMIENKACH DRŽANIA PSOV V OBCI SKLENÉ
28.9.2023
VZN O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2023
Názov VZN O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY