A
A
A

VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
28.9.2023
VZN O miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2023
Názov VZN O miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
28.9.2023
VZN o miestnej dani za predajné automaty
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2023
Názov VZN o miestnej dani za predajné automaty
28.9.2023
VZN O miestnej dani za psa
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2023
Názov VZN O miestnej dani za psa
28.9.2023
VZN O miestnej dani z nehnuteľností
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2023
Názov VZN O miestnej dani z nehnuteľností
28.9.2023
VZN ROKOVACI PORIADOK OBECNEHO ZASTUPITELSTVA V SKLENOM
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2023
Názov VZN ROKOVACI PORIADOK OBECNEHO ZASTUPITELSTVA V SKLENOM
28.9.2023
Štatút obce Sklené
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2023
Názov Štatút obce Sklené
28.9.2023
Zásady hospodárenia
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2023
Názov Zásady hospodárenia